Tjenester

Vi leverer smidige programvareutviklingstjenester som dekker hele programvareutviklingens livssyklus. Dette inkluderer planlegging, analyse, design, implementering, test og integrasjon og til slutt applikasjonsvedlikehold i driftsfasen. Utviklingsmetoden vår er primært basert på SCRUM eller Kanbaan med Dev-Ops-tilnærming.

Vi leverer tjenestene våre til multinasjonale selskaper, SMB-er og oppstartsselskaper. I tillegg leverer vi til myndighetsorganisasjoner, offentlige tjenesteytere og ledende utdanningsinstitusjoner rundt om i verden.