Tjänster

Vi tillhandahåller agila mjukvaruutvecklingstjänster som täcker hela livscykeln för programvaruutveckling, inklusive planering, analys, design, implementering, testning och integration och slutligen operativt underhåll av dina applikationer. Vår utvecklingsmetod baseras främst på SCRUM eller Kanbaan med hjälp av en Dev-Ops-metod.

Vi tillgodoser våra tjänster till multinationella företag, små och medelstora företag och nystartade företag, samt framstående statliga organisationer, public service-företag och ledande utbildningsinstitutioner runt om i världen.