Tekniske muligheter

Vi jobber med et bredt spekter av teknologi til mobil-, web-, sky-, klientserver-, SaaS- og dataprogrammer. Hvis den spesifikke teknologien din ikke er oppført, kan du kontakte oss for å få hjelp.

 • PHP
 • Node JS
 • .NET
 • Java
 • Python
 • Bootstrap
 • Foundation
 • LESS
 • SASS
 • jQuery
 • Angular
 • React JS
 • CanJS
 • Objective C
 • Swift
 • Android
 • Kotlin
 • jQuery Mobile
 • Flutter
 • Xamarin
 • React Native
 • MySQL
 • MS SQL Server
 • MariaDB
 • IBM DB2
 • Document DBA
 • AWS RDS
 • Mongodb
 • WooCommerce
 • nopCommerce
 • WordPress
 • Drupal
 • Amazon
 • Azure
 • Ali Cloud
 • Google
 • IOT
 • Machine Learning
 • AR
 • BCI
 • Blockchain