Engasjementsmodeller

Vi tilbyr tre engasjementsmodeller, hver og én skreddersydd for å oppfylle spesifikke forretningskrav. Ditt foretrukne engasjement med oss vil ofte basere seg på forretninganliggende, blant annet din vilje til å påta deg lengre eller kortere økonomiske forpliktelser, ditt behov for fleksibilitet i forhold til midtveisendringer i programvarekrav, i tillegg til krav til støtte og vedlikehold, og til slutt din egen IT-organisasjon og dens forutsetninger.

FAST BUD

Denne modellen er basert på en fastprisavtale for leveringen av IT-prosjektet ditt. Basert på detaljerte krav godtar vi og fryser prosjektets omfang, og forplikter oss til å levere alle prosjektets komponenter til avtalt fast pris. Modellen er spesielt egnet når:

 

o Hele prosjektomfanget er klart
o Forretningsprosesser og arbeidsflyt er veldefinert
o Prosjektkrav og betingelser er satt
o Prosjektet krever ingen midtveisendringer

TID & MATERIALE

Engasjementsmodellen er basert på faktisk brukt tid (faktiske arbeidstimer), vanligvis uttrykt som en pris per time pluss faktiske materialkostnader og infrastrukturbruk. Modellen er spesielt egnet når:

 

o Forretningsprosesser eller arbeidsflyt ikke er avsluttet eller veldefinert
o Prosjektkrav endrer seg på grunn av manglende erfaring eller innsikt, dvs. utviklende markeder
o Prosjektet krever integrering med andre tredjepartsmiljøer eller andre uklare betingelser
o Prosjektet innebærer å utvikle løsninger for enda uprøvd maskinvare, firmware eller ukjent domene der prøving og feiling er eneste vei videre
o Prosjektet involverer nye teknologier og krever FoU

DEDIKERTE TEAMS

Under denne engasjementsmodellen setter vi sammen et dedikert team av menneskelige ressurser som oppfyller dine spesifikke krav, både når det gjelder dyktighet og arbeidskraft. Hvert team tildeles og dedikeres til å jobbe utelukkende med dine prosjekter. Teammedlemmene faktureres månedlig til en avtalt fast retaineravgift, og kontraktene settes vanligvis til minimum 6 måneder. På grunn av engasjementsmodellens løpende natur gir den høyere effektivitet og lavere priser enn de tidligere nevnte modellene. Dette gir en 30 til 40% kostnadsbesparelse sammenlignet med onshore-initiativer, og gir en kostnadseffektiv utvidelse av ditt eget onshore ingeniør- / utviklingsteam, administrert av deg som ennå er i vår IT-infrastruktur. Dette er spesielt godt egnet når:

 

o Du har kontinuerlige, løpende krav til utvikling, support eller vedlikehold
o Når du til enhver tid behøver full kontroll over menneskelige og tekniske ressurser
o Når du må ha mulighet til å omorganisere og prioritere teaminnsats og oppgaver når som helst
o Når økt gjennomsiktighet, prosesskontinuitet, regelmessig tilgang til ekspertise og kontroll over offshore menneskelige og tekniske ressurser er viktig
o Når det er viktig å beholde domenekunnskap hos teammedlemmene dine