Engagementmodellen

Wij bieden drie engagementmodellen aan, elk op maat gemaakt om te voldoen aan specifieke bedrijfseisen. U voorkeur voor engagement met ons zal vaak gebaseerd zijn op business drivers, onder andere uw bereidheid om om langere of kortere financiële verplichtingen aan te gaan, uw behoefte aan flexibiliteit met betrekking tot halverwege de softwarevereisten, samen met de ondersteunings- en onderhoudsvereisten en ten slotte uw eigen IT-organisatie en haar mogelijkheden.

VAST BOD

Dit model is gebaseerd op een vaste prijsafspraak voor de levering van uw IT-project. Op basis van gedetailleerde eisen spreken we af en bevriezen we de projectomvang en verbinden we ons ertoe om alle onderdelen van het project tegen een overeengekomen vaste prijs te leveren. Het model is bijzonder geschikt wanneer:

o De gehele omvang van het project duidelijk is.
o Bedrijfsprocessen en workflows goed gedefinieerd zijn.
o Projecteisen en -afhankelijkheden zijn vastgesteld.
o Het project geen tussentijdse wijzigingen vereist.

TIJD & MATERIAAL

Het engagementmodel is gebaseerd op de werkelijke bestede tijd (werkelijk gewerkte manuren), doorgaans uitgedrukt als tarief per uur plus de werkelijke kosten van materiaal en infrastructuurgebruik. Het model is bijzonder geschikt wanneer:

o Bedrijfsprocessen of workflows niet zijn afgerond of niet goed gedefinieerd zijn.
o Projectvereisten blijven evolueren door gebrek aan ervaring of inzicht, d.w.z. evoluerende markten
o Het project vereist integratie met andere omgevingen van derden of andere afhankelijkheden die niet duidelijk zijn.
o Het project betreft het ontwikkelen van oplossingen voor nog niet geteste hardware, firmware of een onbekend domein waarbij vallen en opstaan de enige manier is om vooruit te komen.
o Het project omvat nieuwe opkomende technologieën en vereist onderzoek en ontwikkeling.

TOEGEWIJDE TEAMS

Onder dit engagementmodel creëren we een toegewijd team van human resources dat aan uw exacte eisen voldoet, zowel in vaardigheid als in mankracht. Elk team wordt toegewezen en toegewijd om uitsluitend aan uw projecten te werken. De teamleden worden maandelijks gefactureerd en tegen een overeengekomen vast bedrag en de contracten worden meestal vastgelegd op een minimum van 6 maanden. Door het doorlopende karakter van dit engagementmodel levert het een hoge efficiëntie op en lagere tarieven op dan de eerder genoemde modellen. Het maakt een kostenbesparing van 30% tot 40% mogelijk ten opzichte van onshore alternatieven en biedt een kosteneffectieve uitbreiding van uw eigen onshore engineering / development team, dat door u wordt gemanaged binnen onze IT-infrastructuur. Het is bijzonder geschikt wanneer:

o U continu doorlopende ontwikkelings-, support-, of onderhoudsbehoeften heeft.
o Wanneer u de ten alle tijden de volledige controle over de menselijke en technische middelen nodig hebt.
o Wanneer u de mogelijkheid nodig hebt om de teaminspanningen en -taken op elk gewenst moment te herschikken en te herprioriteren.
o Wanneer verhoogde transparantie, procescontinuïteit, toegang tot expertise op regelmatige basis, en controle over de off shore-mensen en technische middelen van cruciaal belang zijn.
o Wanneer het belang van domeinkennis binnen uw teamleden van vitaal belang is.